AS-Med.org.pl Dofinansowania Zasady dofinansowania PCPR
malastandardduza
Zasady dofinansowania PCPR

Zasady dofinansowania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie właściwe dla powiatu twojego zamieszkania dofinansowuje zakup aparatów słuchowych i wkładek indywidualnych w miarę posiadanych środków dla osób spełniających następujące kryteria:

 • • osoby niepełnosprawne o orzeczonym stopniu niepełnosprawności przez powiatowe lub wojewódzkiej zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z zastrzeżeniem, iż:
  - jeżeli średni miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, pomniejszony o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i chorobowego określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, nie przekracza kwoty:
  a) 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem", na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej, na podstawie pisemnego wniosku (których wzór można otrzymać z siedzibie PCPR) wraz z załączonymi:
  • kopią orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia o niepełnosprawności
  • fakturę określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ)oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia
 
Copyright by AS-Med Protetyka Słuchu
Drukuj | Do góry
zabart.com

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek) w celach statystycznych. Dowiedz się więcej o ich używaniu i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce - zobacz.

Zamknij,

EU Cookie Directive Module Information